isis heroglief

Het consult

Binnen de natuurgeneeskunde wordt niet als eerste naar de symptomen gekeken maar altijd gezocht naar de oorzaak van de klachten.

De consulten binnen deze praktijk hebben een holistisch uitgangspunt.
Dat wil zeggen: “ Kijken naar de totale mens”.
De mens is één. Lichaam, gedachten, gevoel en intuïtie vormen een eenheid. Geest en lichaam zijn niet te scheiden, wel te onderscheiden.

Voorafgaand wordt u een intakeformulier toegezonden die u ingevuld op het spreekuur mee kunt nemen. Daarnaast wordt er volgens de wet WGBO een Behandelovereenkomst meegezonden. Deze moet door beide partijen worden ondertekend. Indien u dit wenst, kunt u hiervan een kopie ontvangen.

Middels een intakegesprek (anamnese), natuurgeneeskundige diagnostiek (bijvoorbeeld iriscopie, tongdiagnostiek) en/of bioresonantietesten, wordt er gekeken waar de blokkades zitten.

Op grond van de bevindingen wordt er samen met u een behandelplan opgesteld.